Sweethearts

Simon Czapla
2015  Oil on canvas  160x130cm